DUNDAS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2009
 • CVR 32156169

Virksomheden DUNDAS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Otterup. De blev etableret i 11. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 282.040 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

282’ DKK

+147%

Egenkapital

3.784’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

282’ DKK

+147%

Årets resultat

2023282.040 DKK
2022-602.664 DKK
202179.047 DKK
2020-766.555 DKK
2019348.836 DKK
2018-243.893 DKK
20171.307.642 DKK
2016212.836 DKK
2015475.451 DKK
2014659.159 DKK
2013630.084 DKK
2012900.686 DKK

Likviditetsgrad

16.131 %

+7%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.802’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.904’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -38’
  281’
  -
  -
  281’
  282’
  -
  282’
  -
  282’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  898’
  898’
  -
  -
  -
  -
  96’
  2.904’
  3.802’
  125’
  3.409’
  250’
  -
  3.784’
  -
  3.784’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  3.802’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DUNDAS HOLDING ApS 11.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkevænget 11 · DK-5450 Otterup 27.09.2017
Søndergade 35 · DK-5450 Otterup 11.05.2009 26.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 11.05.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-26 26.01.2022
2019-02-19 19.02.2019 25.01.2022
2011-04-15 15.04.2011 18.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktøren 21.10.2022
Selskabet ledes af en direktion, som tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse. 15.04.2011 20.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Thorbjørn Stegelmann 11.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thorbjørn Stegelmann 11.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DUNDAS HOLDING ApS

Bakkevænget 11
5450 Otterup

CVR

32156169

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2009

P-nummer

1015286292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

stegel@stegel.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-