HEDELUND EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2009
 • CVR 32155839

Virksomheden HEDELUND EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Ørum Djurs. De blev etableret i 26. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 306.040 DKK, mens den i 2022 var på 283.117 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 195.933 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

196’ DKK

+10%

Egenkapital

1.676’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

252’ DKK

+10%

Årets resultat

2023195.933 DKK
2022178.503 DKK
2021185.837 DKK
2020167.089 DKK
2019169.067 DKK
2018116.336 DKK
2017235.725 DKK
2016125.475 DKK
2015-11.849 DKK
201482.376 DKK
2013102.838 DKK
2012-29.437 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+8%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.000’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

306’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

3.325’ DKK

-6%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  306’
  -
  -
  -
  306’
  -
  -
  -
  -
  252’
  -
  252’
  -56’
  196’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  -
  -
  -
  -
  5.000’
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  5.000’
  125’
  1.551’
  -
  -
  1.676’
  -
  1.676’
  -
  -
  2.572’
  -
  -
  -
  2.752’
  -
  -
  366’
  -
  21’
  6’
  572’
  5.000’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HEDELUND EJENDOMME ApS 30.05.2011
EJENDOMSSELSKABET ÅKROGEN 1, 8500 GRENÅ ApS 26.05.2009 29.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Ramten Hedevej 21A · DK-8586 Ørum Djurs 31.05.2011
Østervang 3 · DK-8920 Randers NV 26.05.2009 30.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 26.05.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-30 30.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening 30.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Hedeager Jensen 30.05.2011
Per Lund 30.05.2011
Børge Andersen 26.05.2009 30.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Hedeager Jensen 26.05.2009
Per Lund 26.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HEDELUND EJENDOMME ApS

Ramten Hedevej 21
8586 Ørum Djurs

CVR

32155839

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2009

P-nummer

1015285423

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er: Handel og investering, herunder køb og salg af faste ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-