DPF HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2009
 • CVR 32150888

Virksomheden DPF HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Søllested. De blev etableret i 15. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 572.005 DKK, mens den i 2021 var på 545.245 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 161.914 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

162’ DKK

-70%

Egenkapital

2.712’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

207’ DKK

-70%

Årets resultat

2022161.914 DKK
2021543.879 DKK
2020294.255 DKK
2019270.667 DKK
2018270.349 DKK
2017268.098 DKK
2016251.663 DKK
2015250.498 DKK
2014236.209 DKK
2013295.654 DKK
201289.005 DKK

Likviditetsgrad

98 %

-38%
Svag

Afkastningsgrad

8 %

+8%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.834’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

572’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

3.047’ DKK

-5%

Tilgodehavende

1.667’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  572’
  -
  -128’
  -
  444’
  103’
  -340’
  -
  -237’
  207’
  -
  207’
  -45’
  162’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.048’
  -
  -
  -
  1.119’
  4.167’
  -
  -
  -
  -
  592’
  1.667’
  5.834’
  125’
  2.469’
  118’
  -
  2.712’
  -
  2.712’
  76’
  76’
  1.100’
  -
  -
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  13’
  1.563’
  1.697’
  5.834’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DPF HOLDING ApS 15.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Ryde Kirkevej 1 · DK-4920 Søllested 15.05.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2012
999999 Uoplyst 15.05.2009 30.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-22 22.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 22.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
David Peter Friderichsen 15.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
David Peter Friderichsen 15.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DPF HOLDING ApS

Ryde Kirkevej 1
4920 Søllested

CVR

32150888

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2009

P-nummer

1015266879

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder gennem køb og udlejning af fast ejendom, investering i værdipapirer, vindmølledrift, og at være holdingselskab og derved eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-