CDMS INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2009
 • CVR 32146821

Virksomheden CDMS INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 5. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 662.303 DKK, mens den i 2022 var på -62.549 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.292.506 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Tanis.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4.293’ DKK

< -999%

Egenkapital

-138’ DKK

-103%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4.293’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-4.292.506 DKK
202223.015 DKK
2021-31.393 DKK
2020-953.413 DKK
2019-1.874.488 DKK
2018-405.549 DKK
20171.414.006 DKK
2016-622.819 DKK
20157.011 DKK
20141.121.016 DKK
20132.148.826 DKK
20121.880.992 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

662’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  662’
  -
  -
  -
  -4.292’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -4.293’
  -
  -4.293’
  -
  -4.293’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -263’
  -
  -
  -138’
  -
  -138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  138’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CDMS INVEST ApS 05.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
E Christensens Vej 6 · DK-7430 Ikast 18.03.2013
Merkurvej 2 · DK-7430 Ikast 05.05.2009 17.03.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 05.05.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-06 06.09.2018
2009-05-05 05.05.2009 05.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 05.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Tanis 01.07.2022
Celalettin Tanis 01.12.2020 01.07.2022
Busra Anik Firouzi 01.09.2018 01.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leyla Tanis 05.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CDMS INVEST ApS

E Christensens Vej 6
7430 Ikast

CVR

32146821

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2009

P-nummer

1015251391

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og udbud af IT-løsninger og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-