AAGAARD REFRIGERATION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2009
 • CVR 32146333

Virksomheden AAGAARD REFRIGERATION ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)" og har adresse i Egå. De blev etableret i 5. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -241 DKK, mens den i 2022 var på -8.371 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 38.528 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

39’ DKK

+169%

Egenkapital

397’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

49’ DKK

+169%

Årets resultat

202338.528 DKK
2022-55.696 DKK
202145.832 DKK
2020-4.213 DKK
201942.182 DKK
2018-32.572 DKK
2017-11.944 DKK
2016164.763 DKK
2015261.500 DKK
201451.148 DKK
201336.321 DKK
2012101.502 DKK

Likviditetsgrad

259 %

-18%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+97%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

647’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+97%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

647’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  52’
  -3’
  -
  50’
  49’
  -
  49’
  -11’
  39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  128’
  647’
  647’
  125’
  211’
  61’
  -
  397’
  -
  397’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  249’
  647’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AAGAARD REFRIGERATION ApS 05.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Skæring Skolevej 114 · DK-8250 Egå 27.11.2017
Sølvmågevej 38 · DK-8541 Skødstrup 25.06.2009 26.11.2017
Segaltvej 107 · DK-8541 Skødstrup 05.05.2009 24.06.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 07.05.2009
999999 Uoplyst 05.05.2009 06.05.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-23 23.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 23.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Peter Aagaard 05.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Aagaard 05.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AAGAARD REFRIGERATION ApS

Skæring Skolevej 114
8250 Egå

CVR

32146333

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2009

P-nummer

1015250344

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

282500
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

p_aagaard@msn.com

Telefon

27593625

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre arbejder indenfor kølebranchen.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-