JENS JOHANNES LARSEN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2009
 • CVR 32145906

Virksomheden JENS JOHANNES LARSEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 29. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.176 DKK, mens den i 2022 var på -6.413 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -217.204 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-217’ DKK

-139%

Egenkapital

2.797’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-217’ DKK

-139%

Årets resultat

2023-217.204 DKK
2022558.939 DKK
2021252.937 DKK
2020-74.978 DKK
201911.089 DKK
2018-161.712 DKK
2017400.677 DKK
2016-148.518 DKK
2015-83.884 DKK
2014309.277 DKK
2013277.844 DKK
2012-283.801 DKK

Likviditetsgrad

5.592 %

-87%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.848’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.848’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  51’
  -2’
  -259’
  -210’
  -217’
  -
  -217’
  0
  -217’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.745’
  3’
  100’
  2.848’
  2.848’
  125’
  2.672’
  -
  -
  2.797’
  -
  2.797’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  51’
  2.848’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENS JOHANNES LARSEN INVEST ApS 29.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Assensvej 300 · DK-5250 Odense SV 29.04.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 29.04.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-04-29 29.04.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.04.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jens Johannes Larsen 29.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Johannes Larsen 29.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENS JOHANNES LARSEN INVEST ApS

Assensvej 300
5250 Odense SV

CVR

32145906

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2009

P-nummer

1015248889

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller