BACKING GROUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. maj 2009
 • CVR 32144195

Virksomheden BACKING GROUP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 4. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.194 DKK, mens den i 2022 var på -9.605 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 327.731 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

328’ DKK

+49%

Egenkapital

1.261’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

336’ DKK

+69%

Årets resultat

2023327.731 DKK
2022219.736 DKK
2021484.556 DKK
2020496.396 DKK
2019-2.802 DKK
2018-8.620 DKK
2017-11.575 DKK
2016-9.300 DKK
2015-6.550 DKK
2014-4.362 DKK
20136.700 DKK
2012-1.600 DKK

Likviditetsgrad

1.354 %

+46%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.367’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

106’ DKK

Tilgodehavende

1.317’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  51’
  -2’
  300’
  349’
  336’
  -
  336’
  -9’
  328’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  423’
  -
  67’
  1.317’
  1.367’
  125’
  1.018’
  118’
  -
  1.261’
  -
  1.261’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  97’
  1.367’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BACKING GROUP ApS 04.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Carinaparken 79 · DK-3460 Birkerød 27.02.2019
Kildedalsvej 12 · DK-3460 Birkerød 04.01.2017 26.02.2019
Carinaparken 79 · DK-3460 Birkerød 01.06.2015 03.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 04.05.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-04 04.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Kell Vallentin 04.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Kell Vallentin 24.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BACKING GROUP ApS

Carinaparken 79
3460 Birkerød

CVR

32144195

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. maj 2009

P-nummer

1015241981

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jv@clubsystem.dk

Telefon

22151682

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-