ERLING LARSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2009
 • CVR 32144055

Virksomheden ERLING LARSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Saltum. De blev etableret i 1. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -20.187 DKK, mens den i 2022 var på -24.109 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.143.408 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.143’ DKK

+288%

Egenkapital

15.840’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.295’ DKK

+313%

Årets resultat

20231.143.408 DKK
2022-607.466 DKK
20213.003.232 DKK
202066.914 DKK
2019196.306 DKK
2018-92.639 DKK
201751.125 DKK
2016-107.311 DKK
2015109.417 DKK
2014317.851 DKK
2013354.880 DKK
2012-23.375 DKK

Likviditetsgrad

82.181 %

+31%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.922’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

81’ DKK

+246%

Tilgodehavende

15.922’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -20’
  1.337’
  -22’
  -
  1.315’
  1.295’
  -
  1.295’
  -151’
  1.143’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.985’
  15.922’
  15.922’
  125’
  15.598’
  118’
  -
  15.840’
  -
  15.840’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  19’
  15.922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ERLING LARSEN HOLDING ApS 01.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Sdr. Saltumvej 50 · DK-9493 Saltum 07.07.2009
Dommerborgvej 42 · DK-9493 Saltum 01.05.2009 06.07.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2024
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020 31.12.2023
999999 Uoplyst 01.05.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-10 10.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Erling Dodensig Larsen 07.07.2009
Jørgen Dodensig Larsen 01.05.2009 07.07.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erling Dodensig Larsen 09.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ERLING LARSEN HOLDING ApS

Sdr. Saltumvej 50
9493 Saltum

CVR

32144055

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2009

P-nummer

1015241868

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-