LOGOTAG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. apr. 2009
 • CVR 32143822

Virksomheden LOGOTAG ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 30. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.151 DKK, mens den i 2021 var på 97.189 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -163.770 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-164’ DKK

-143%

Egenkapital

-678’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-166’ DKK

-141%

Årets resultat

2022-163.770 DKK
2021379.890 DKK
2020-8.396 DKK
201980.740 DKK
201866.305 DKK
2017-10.381 DKK
2016-286.833 DKK
2015130.317 DKK
2014193.528 DKK
2013-15.692 DKK
2012-200.430 DKK

Likviditetsgrad

7 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-241 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

281’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-106%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

64’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -7’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -166’
  -
  -166’
  -2’
  -164’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  188’
  217’
  -
  -
  -
  8’
  17’
  64’
  281’
  125’
  -803’
  -
  -
  -678’
  -
  -678’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  33’
  960’
  281’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LOGOTAG ApS 30.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Nørretoft 16 · DK-6200 Aabenraa 05.04.2023
Langrode 36 · DK-6200 Aabenraa 03.03.2023 04.04.2023
Langrode 36 · DK-6200 Aabenraa 14.11.2022 02.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.05.2009
999999 Uoplyst 30.04.2009 30.04.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-04-30 30.04.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 30.04.2009

Direktører

Navn Fra Til
Per René Frederiksen 20.03.2023
Tanja Good Frederiksen 30.04.2009
Tanja Good Frederiksen 30.04.2009 20.03.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per René Frederiksen 04.04.2023
Tanja Good Frederiksen 16.11.2015 04.04.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LOGOTAG ApS

Nørretoft 16
6200 Aabenraa

CVR

32143822

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. april 2009

P-nummer

1015240527

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@logotag.dk

Telefon

40527035

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg af artikler med reklametryk.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja