Ejendomsselskabet Gentofte ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2009
 • CVR 32100848

Virksomheden Ejendomsselskabet Gentofte ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 1. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 214.045 DKK, mens den i 2022 var på -45.873 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -143.117 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-143’ DKK

+64%

Egenkapital

147’ DKK

-49%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-143.117 DKK
2022-403.047 DKK
202136.853 DKK
2020-202.774 DKK
2019134.376 DKK
2018208.300 DKK
2017395.146 DKK
20165.583 DKK
20158.710 DKK
20148.567 DKK
2013-19.640 DKK
201217.868 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

+63%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-48%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

4.141’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

214’ DKK

+567%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.141’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  214’
  -
  -357’
  -
  -143’
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -143’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.311’
  325’
  3’
  -
  4.141’
  4.141’
  125’
  22’
  -
  -
  147’
  -
  147’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.811’
  -
  -
  -
  52’
  -
  3.994’
  4.141’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Gentofte ApS 31.12.2019
INVEST.DK ApS 01.10.2012 30.12.2019
E-DIMENSION HOLDING ApS 01.04.2009 30.09.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Violvej 28 · DK-2820 Gentofte 25.10.2018
Gentoftegade 9 · DK-2820 Gentofte 29.01.2013 24.10.2018
Friland 10 · DK-8410 Rønde 01.04.2009 28.01.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 01.01.2016
639900 Andre informationstjenester i.a.n. 01.04.2009 31.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-31 31.12.2019
2018-10-25 25.10.2018 30.12.2019
2017-01-01 01.01.2017 24.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den adm. direktør. 01.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Allan René Skovmand 01.10.2012
Henrik Sonne Friis 01.04.2009 01.10.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan René Skovmand 01.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Gentofte ApS

Violvej 28
2820 Gentofte

CVR

32100848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2009

P-nummer

1015215670

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Invest.dk ApS
 • VIP Property Development ApS

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

27100360

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er arkitektvirksomhed samt investering i og opførelse af bygninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den adm. direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-