KINCO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. apr. 2009
 • CVR 32100686

Virksomheden KINCO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 18. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.125 DKK, mens den i 2022 var på -5.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.331 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

-98%

Egenkapital

1.981’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

4’ DKK

-99%

Årets resultat

20234.331 DKK
2022283.697 DKK
202173.955 DKK
202056.987 DKK
201998.613 DKK
2018265.341 DKK
2017-15.662 DKK
2016115.406 DKK
2015160.160 DKK
201432.256 DKK
201318.188 DKK
2012178.525 DKK

Likviditetsgrad

283 %

-6%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.056’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

212’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -4’
  10’
  10’
  4’
  -
  4’
  -1’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.844’
  -
  -
  1.844’
  1.844’
  -
  -
  198’
  -
  -
  212’
  2.056’
  125’
  1.331’
  61’
  -
  1.981’
  -
  1.981’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  75’
  75’
  2.056’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KINCO HOLDING ApS 18.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Overgårdvej 4 · DK-7500 Holstebro 20.10.2018
Overgårdvej 4 · DK-7500 Holstebro 18.04.2009 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 18.04.2009 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-19 19.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 19.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Søren Otto Sloth 18.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Otto Sloth 18.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KINCO HOLDING ApS

Overgårdvej 4
7500 Holstebro

CVR

32100686

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. april 2009

P-nummer

1015215433

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Kinco Corporation ApS, CVR-nr. 26 71 48 77, samt at eje anparter og / eller aktier i andre helt eller delvist ejede datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-