STJERNE GRUPPEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. apr. 2009
 • CVR 32100279

Virksomheden STJERNE GRUPPEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 21. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 135.605 DKK, mens den i 2022 var på 78.644 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.930 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

> +999%

Egenkapital

-15’ DKK

+79%

Omsætning

-

Resultat før skat

54’ DKK

> +999%

Årets resultat

202353.930 DKK
20221.141 DKK
2021-5.660.144 DKK
20201.740.416 DKK
20191.105.205 DKK
20182.114.552 DKK
2017368.404 DKK
2016-87.242 DKK
2015-177.169 DKK
2014149.828 DKK
2013120.619 DKK
2012-60.691 DKK

Likviditetsgrad

41 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+61%
Svag

Soliditetsgrad

-0 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.653’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

136’ DKK

+72%

Gældsforpligtelser

3.668’ DKK

+1%

Tilgodehavende

94’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  136’
  -
  -36’
  -
  99’
  -
  -45’
  -
  -45’
  54’
  -
  54’
  -
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.559’
  -
  -
  -
  -
  3.559’
  -
  -
  94’
  -
  -
  94’
  3.653’
  125’
  -140’
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -
  3.438’
  -
  -
  -
  3.438’
  -
  -
  14’
  -
  12’
  -
  229’
  3.653’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STJERNE GRUPPEN HOLDING ApS 21.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Koldingvej 44 · DK-7100 Vejle 07.01.2022
Vardevej 167 · DK-7100 Vejle 20.10.2018 06.01.2022
Vardevej 167 · DK-7100 Vejle 17.04.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 21.04.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-06 06.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 06.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Theis Ejner Jerne 21.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Theis Ejner Jerne 21.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STJERNE GRUPPEN HOLDING ApS

Koldingvej 44
7100 Vejle

CVR

32100279

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. april 2009

P-nummer

1015214267

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

stjerne3@gmail.com

Telefon

29882661

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt kapitalanbringelse i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-