NORTH TRAVEL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. apr. 2009
 • CVR 32100260

Virksomheden NORTH TRAVEL ApS befinder sig i branchen "Rejsebureauer" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 21. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 285.702 DKK, mens den i 2022 var på 550.340 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 38.649 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anne Guðmunda Gisladóttir.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

39’ DKK

-41%

Egenkapital

667’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

50’ DKK

-41%

Årets resultat

202338.649 DKK
202265.686 DKK
202117.080 DKK
202013.107 DKK
201922.338 DKK
201830.114 DKK
201722.802 DKK
2016109.701 DKK
201522.539 DKK
201430.907 DKK
201318.881 DKK
201277.234 DKK

Likviditetsgrad

148 %

+4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+4%
Svag

Soliditetsgrad

33 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.045’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

286’ DKK

-48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.045’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  286’
  -201’
  -
  -
  85’
  2’
  -
  -
  2’
  50’
  -
  50’
  -11’
  39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  2.012’
  2.045’
  2.045’
  325’
  304’
  38’
  -
  667’
  -
  667’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  303’
  -
  -
  -
  248’
  -
  1.378’
  2.045’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORTH TRAVEL ApS 21.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Sankt Olavs Alle 34 · DK-2630 Taastrup 03.08.2020
Oldenburg Alle 7 · DK-2630 Taastrup 03.04.2016 02.08.2020
Sankt Olavs Alle 34 · DK-2630 Taastrup 21.04.2009 02.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
791100 Rejsebureauer 01.10.2009
999999 Uoplyst 21.04.2009 30.09.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-10 10.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
325.000 DKK 10.11.2014
125.000 DKK 21.04.2009 09.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 10.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anne Guðmunda Gisladóttir 21.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Reynir Kristbjörnsson 21.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORTH TRAVEL ApS

Sankt Olavs Alle 34
2630 Taastrup

CVR

32100260

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. april 2009

P-nummer

1015214232

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

791100
Rejsebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@northtravel.dk

Telefon

24892113

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive rejsebureau og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

325.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja