LASSE JENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2009
 • CVR 32099955

Virksomheden LASSE JENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 20. april 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.545 DKK, mens den i 2021 var på -17.422 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 132.381 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

132’ DKK

+183%

Egenkapital

2.374’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

127’ DKK

+232%

Årets resultat

2022132.381 DKK
202146.773 DKK
2020-49.582 DKK
2019303.017 DKK
2018-10.368 DKK
2017190.325 DKK
2016287.878 DKK
201510.307 DKK
2014-99.800 DKK
2013-98.400 DKK
2012-

Likviditetsgrad

573 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.658’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.627’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  3’
  -18’
  150’
  135’
  127’
  -
  127’
  -
  132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.030’
  -
  -
  1.030’
  1.030’
  -
  -
  1.226’
  -
  297’
  1.627’
  2.658’
  125’
  2.132’
  117’
  -
  2.374’
  -
  2.374’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  269’
  284’
  2.658’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LASSE JENSEN HOLDING ApS 20.04.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Avnbøl Alle 3 · DK-2770 Kastrup 20.04.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.07.2014
999999 Uoplyst 20.04.2009 30.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-23 23.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Stoltze Jensen 20.04.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Stoltze Jensen 21.04.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LASSE JENSEN HOLDING ApS

Avnbøl Alle 3
2770 Kastrup

CVR

32099955

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2009

P-nummer

1015213392

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-