GUNNAR KRISTIANSEN BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2009
 • CVR 32088716

Virksomheden GUNNAR KRISTIANSEN BYG ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 31. marts 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.651 DKK, mens den i 2021 var på -193.550 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.014 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Gunnar Kristiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+96%

Egenkapital

-65’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+96%

Årets resultat

2022-7.014 DKK
2021-182.965 DKK
2020653.026 DKK
201972.268 DKK
2018111.802 DKK
2017199.899 DKK
2016328.621 DKK
2015219.255 DKK
2014216.122 DKK
2013230.841 DKK
2012333.348 DKK

Likviditetsgrad

29 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-32 %

+82%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-241 %

-424%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

27’ DKK

-79%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -2’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  27’
  125’
  -190’
  -
  -
  -65’
  -
  -65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  -
  -
  -
  10’
  1’
  92’
  27’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GUNNAR KRISTIANSEN BYG ApS 31.03.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Kokholmvej 37 · DK-8830 Tjele 05.08.2021
Kokholmvej 37 · DK-8830 Tjele 01.10.2019 04.08.2021
Kokholmvej 37 · DK-8830 Tjele 31.03.2009 30.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 02.04.2009
999999 Uoplyst 31.03.2009 01.04.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-03-31 31.03.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.03.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 31.03.2009

Direktører

Navn Fra Til
Gunnar Kristiansen 31.03.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gunnar Kristiansen 26.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GUNNAR KRISTIANSEN BYG ApS

Kokholmvej 37
8830 Tjele

CVR

32088716

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2009

P-nummer

1015180230

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-