GA HOLDING HOVEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2009
 • CVR 32088295

Virksomheden GA HOLDING HOVEN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Tarm. De blev etableret i 23. marts 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.000 DKK, mens den i 2022 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 247.636 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

248’ DKK

+507%

Egenkapital

518’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

247’ DKK

+514%

Årets resultat

2023247.636 DKK
202240.776 DKK
202140.687 DKK
202025.236 DKK
2019-28.733 DKK
201818.935 DKK
201734.082 DKK
201634.378 DKK
201533.456 DKK
201430.235 DKK
201341.955 DKK
201231.322 DKK

Likviditetsgrad

523 %

+270%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

640’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

640’ DKK

+274%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  0
  -
  -
  0
  247’
  -
  247’
  -1’
  248’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  610’
  11’
  640’
  640’
  125’
  332’
  61’
  -
  518’
  -
  518’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  123’
  640’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GA HOLDING HOVEN ApS 23.03.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Hårkjærvej 7 · DK-6880 Tarm 23.03.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 23.03.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-27 27.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.03.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 27.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Gunnar Ahler 23.03.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gunnar Ahler 23.03.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GA HOLDING HOVEN ApS

Hårkjærvej 7
6880 Tarm

CVR

32088295

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2009

P-nummer

1015179186

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt gennem datterselskab at drive virksomhed med handel, industri og servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-