ENGLISH SUPPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2009
 • CVR 32081568

Virksomheden ENGLISH SUPPORT ApS befinder sig i branchen "Oversættelse og tolkning" og har adresse i Nakskov. De blev etableret i 19. marts 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 52.501 DKK, mens den i 2021 var på 84.629 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 44.351 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

44’ DKK

-42%

Egenkapital

251’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

44’ DKK

-42%

Årets resultat

202244.351 DKK
202176.451 DKK
202031.079 DKK
201926.861 DKK
201833.272 DKK
201718.484 DKK
201619.472 DKK
201535.775 DKK
2014-25.166 DKK
201335.632 DKK
2012-8.153 DKK

Likviditetsgrad

3.557 %

-34%
God

Afkastningsgrad

17 %

-53%
God

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

258’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

53’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

251’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  53’
  -
  -8’
  -
  44’
  -
  0
  -
  0
  44’
  -
  44’
  0
  44’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  7’
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  247’
  -
  0
  251’
  258’
  125’
  126’
  -
  -
  251’
  -
  251’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  7’
  258’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENGLISH SUPPORT ApS 19.03.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Axeltorv 2 · DK-4900 Nakskov 01.09.2019
Perlestikkergade 31 · DK-4900 Nakskov 07.09.2018 31.08.2019
Erhvervsparken 1 · DK-4621 Gadstrup 14.04.2016 06.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
743000 Oversættelse og tolkning 19.03.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-22 22.07.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.03.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Lawrence Harold White 19.03.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lawrence Harold White 20.03.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENGLISH SUPPORT ApS

Axeltorv 2
4900 Nakskov

CVR

32081568

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2009

P-nummer

1015155341

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DRUPAL SUPPORT ApS

Branchekode

743000
Oversættelse og tolkning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

LW@englishsupport.dk

Telefon

30234583

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisnings-, tekstredigerings- og oversættelsesarbejde samt anden i denne forbindelse tilknyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-