Skalshøi Advisory ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. mar. 2009
 • CVR 32073239

Virksomheden Skalshøi Advisory ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Oure. De blev etableret i 2. marts 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 862.210 DKK, mens den i 2022 var på 206.350 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 305.190 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Per Skalshøi.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

305’ DKK

+211%

Egenkapital

1.275’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

392’ DKK

+211%

Årets resultat

2023305.190 DKK
2022-275.951 DKK
2021352.321 DKK
2020286.230 DKK
2019-134.075 DKK
2018-251.356 DKK
20172.267.664 DKK
201666.891 DKK
201558.973 DKK
2014121.023 DKK
2013-104.256 DKK
2012197.488 DKK

Likviditetsgrad

2.189 %

+203%
God

Afkastningsgrad

11 %

+57%
God

Soliditetsgrad

96 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.327’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

862’ DKK

+318%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.142’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  862’
  -712’
  -
  -
  150’
  531’
  -
  -
  531’
  392’
  -
  392’
  -87’
  305’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  185’
  185’
  -
  61’
  -
  1’
  214’
  1.142’
  1.327’
  125’
  1.028’
  122’
  -
  1.275’
  -
  1.275’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  52’
  1.327’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skalshøi Advisory ApS 20.06.2022
SKALSHØI INVEST ApS 02.03.2009 19.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Solvænget 21 · DK-5883 Oure 02.03.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.07.2022
643030 Investeringsselskaber 31.07.2009 30.06.2022
999999 Uoplyst 02.03.2009 30.07.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-20 20.06.2022
2009-03-02 02.03.2009 19.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.03.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 27.06.2022
Selskabet tegnes af 1 direktør. Prokura kan meddeles. 02.03.2009 26.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Per Skalshøi 02.03.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Skalshøi 02.03.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skalshøi Advisory ApS

Solvænget 21
5883 Oure

CVR

32073239

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. marts 2009

P-nummer

1015122435

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Skalshøi Invest ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

per@skalshoi.dk

Telefon

25223308

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivnings- og konsulentydelser, foretage investeringer samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-