ANDERS BASTHOLM GREEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2008
 • CVR 32068766

Virksomheden ANDERS BASTHOLM GREEN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 30. december 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.235 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

+153%

Egenkapital

649’ DKK

-5%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

26’ DKK

+150%

Årets resultat

202326.235 DKK
2022-49.197 DKK
202138.595 DKK
2020-1.728 DKK
201922.882 DKK
20184.353 DKK
201719.567 DKK
2016-13.945 DKK
2015-1.042 DKK
201420.342 DKK
201385.700 DKK
201258.809 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

649’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

649’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  31’
  -
  -
  31’
  26’
  -
  26’
  -
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  649’
  649’
  125’
  465’
  59’
  -
  649’
  -
  649’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  649’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANDERS BASTHOLM GREEN ApS 30.12.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Cypernvej 8 · DK-4800 Nykøbing F 30.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 30.12.2008 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-10-02 02.10.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.12.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 02.10.2013

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bastholm Green 30.12.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bastholm Green 30.12.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANDERS BASTHOLM GREEN ApS

Cypernvej 8
4800 Nykøbing F

CVR

32068766

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2008

P-nummer

1015102019

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer herunder aktier.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-