CHRISTIAN BÜLOW HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2009
 • CVR 32063098

Virksomheden CHRISTIAN BÜLOW HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 18. februar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -174.055 DKK, mens den i 2021 var på -42.511 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -856.540 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Christian Bülow.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-857’ DKK

-361%

Egenkapital

3.163’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-857’ DKK

-326%

Årets resultat

2022-856.540 DKK
2021327.809 DKK
2020-994.013 DKK
2019195.988 DKK
201854.241 DKK
201711.153 DKK
2016413.682 DKK
2015116.839 DKK
2014-79.757 DKK
2013895.777 DKK
20121.405.563 DKK

Likviditetsgrad

3.333 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-18 %

-141%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.256’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-174’ DKK

-309%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.113’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -174’
  -200’
  -213’
  -
  -587’
  4’
  -274’
  -
  -270’
  -857’
  -
  -857’
  -
  -857’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  123’
  -
  123’
  -
  -
  -
  20’
  143’
  -
  -
  -
  -
  173’
  3.113’
  3.256’
  125’
  2.920’
  118’
  -
  3.163’
  -
  3.163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  3.256’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHRISTIAN BÜLOW HOLDING ApS 18.02.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Kærvang 1 · DK-4000 Roskilde 30.09.2011
Amagerbrogade 34 · DK-2300 København S 18.02.2009 29.09.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 18.02.2009 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-23 23.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.02.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 23.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Christian Bülow 18.02.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Bülow 18.02.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHRISTIAN BÜLOW HOLDING ApS

Kærvang 1
4000 Roskilde

CVR

32063098

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2009

P-nummer

1015080562

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i ejendomsformidlingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt investering i fast ejendom og værdipapirer og lignende investeringer efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-