Note9 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2008
 • CVR 32058132

Virksomheden Note9 ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Varde. De blev etableret i 19. december 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -66.444 DKK, mens den i 2022 var på -12.480 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.967 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hanne Schmidt Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+92%

Egenkapital

531’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

+92%

Årets resultat

2023-7.967 DKK
2022-99.900 DKK
202187.778 DKK
202030.612 DKK
201963.673 DKK
2018-54.421 DKK
201732.271 DKK
201635.431 DKK
201518.016 DKK
201459.990 DKK
201350.022 DKK
201228.326 DKK

Likviditetsgrad

4.474 %

+452%
God

Afkastningsgrad

-12 %

-563%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

544’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-66’ DKK

-432%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

544’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -66’
  -
  -
  -
  -66’
  56’
  -
  -
  56’
  -10’
  -
  -10’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  544’
  544’
  40’
  438’
  53’
  -
  531’
  -
  531’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  544’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Note9 ApS 30.09.2018
HANNE SCHMIDT NIELSEN HOLDING ApS 19.12.2008 29.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sletten 98 · DK-6800 Varde 27.10.2022
Sletten 98 · DK-6800 Varde 30.04.2021 26.10.2022
Dejrupvej 35 · DK-6855 Outrup 29.03.2021 29.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 09.08.2011
999999 Uoplyst 19.12.2008 08.08.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-25 25.10.2023
2018-09-30 30.09.2018 24.10.2023
2015-05-15 15.05.2015 29.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.10.2023
50.000 DKK 15.05.2015 24.10.2023
125.000 DKK 19.12.2008 14.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 22.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Hanne Schmidt Nielsen 19.12.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Schmidt Nielsen 19.12.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Note9 ApS

Sletten 98
6800 Varde

CVR

32058132

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2008

P-nummer

1015059040

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-