BILL NIELSEN CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2009
 • CVR 31949343

Virksomheden BILL NIELSEN CONSULT ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Vandel. De blev etableret i 1. januar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 69.471 DKK, mens den i 2021 var på 52.887 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.564 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

16’ DKK

+437%

Egenkapital

589’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

+122%

Årets resultat

202215.564 DKK
20212.897 DKK
2020-2.129 DKK
2019-7.603 DKK
2018-14.166 DKK
2017-9.826 DKK
2016-23.964 DKK
2015-9.911 DKK
2014-28.343 DKK
2013-27.863 DKK
201237.907 DKK

Likviditetsgrad

47 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+91%
Svag

Soliditetsgrad

48 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.227’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

69’ DKK

+31%

Gældsforpligtelser

638’ DKK

-4%

Tilgodehavende

63’ DKK

+59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  69’
  -
  -34’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -14’
  16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.164’
  -
  -
  -
  -
  1.164’
  -
  9’
  -
  -
  55’
  63’
  1.227’
  125’
  464’
  -
  -
  589’
  -
  589’
  -
  -
  503’
  -
  -
  -
  503’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  135’
  1.227’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BILL NIELSEN CONSULT ApS 01.01.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Gødsbølvej 32 · DK-7184 Vandel 01.01.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 01.01.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-29 29.05.2018
2009-01-01 01.01.2009 28.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.01.2009

Direktører

Navn Fra Til
Bill Kenneth Nielsen 01.01.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bill Kenneth Nielsen 01.01.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BILL NIELSEN CONSULT ApS

Gødsbølvej 32
7184 Vandel

CVR

31949343

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2009

P-nummer

1015040609

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

billnielsen.consult@gmail.com

Telefon

27856064

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-