MARWIL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2009
 • CVR 31945380

Virksomheden MARWIL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 27. januar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 223.360 DKK, mens den i 2022 var på 710.237 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 569.513 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

570’ DKK

+116%

Egenkapital

3.724’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

778’ DKK

+204%

Årets resultat

2023569.513 DKK
2022263.355 DKK
2021885.995 DKK
2020283.573 DKK
2019787.103 DKK
2018739.096 DKK
2017410.665 DKK
201678.492 DKK
201548.471 DKK
20140 DKK
2013-7.286 DKK
2012-14.338 DKK

Likviditetsgrad

1.225 %

-12%
God

Afkastningsgrad

6 %

-73%
Svag

Soliditetsgrad

93 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.017’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

223’ DKK

-69%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.598’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  223’
  -
  -
  -
  223’
  3’
  -3’
  -
  0
  778’
  -
  778’
  -208’
  570’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  419’
  419’
  -
  -
  -
  -
  366’
  3.598’
  4.017’
  125’
  570’
  122’
  2.907’
  3.724’
  -
  3.724’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  294’
  4.017’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARWIL HOLDING ApS 27.01.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Selma Lagerløfs Alle 42 · DK-2860 Søborg 06.12.2018
Selma Lagerløfs Alle 42 · DK-2860 Søborg 27.01.2009 05.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.11.2019
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 22.05.2017 31.10.2019
999999 Uoplyst 27.01.2009 21.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-29 29.06.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.01.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 29.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jan Helge Demant 27.01.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Helge Demant 27.01.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARWIL HOLDING ApS

Selma Lagerløfs Alle 42
2860 Søborg

CVR

31945380

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2009

P-nummer

1015027343

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i selskaber samt investering og finansiering og anden i forbindelse dermed bestående virksomhed samt udføre konsulent-/rådgivningsvirksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-