MICHAEL MAX HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2009
 • CVR 31944295

Virksomheden MICHAEL MAX HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 19. januar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.395 DKK, mens den i 2022 var på -15.085 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -235.990 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-236’ DKK

-18%

Egenkapital

471’ DKK

-41%

Omsætning

-

Resultat før skat

-236’ DKK

-18%

Årets resultat

2023-235.990 DKK
2022-200.320 DKK
2021117.730 DKK
2020-16.373 DKK
2019-425.753 DKK
2018-165.755 DKK
2017-156.419 DKK
2016-129.601 DKK
2015187.640 DKK
2014268.419 DKK
2013382.444 DKK
2012550.314 DKK

Likviditetsgrad

848 %

-43%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-146%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

532’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

-55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

511’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -23’
  -
  -85’
  -128’
  -213’
  -236’
  -
  -236’
  -
  -236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  61’
  511’
  532’
  125’
  346’
  -
  -
  471’
  -
  471’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  -
  -
  9’
  -
  60’
  532’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MICHAEL MAX HOLDING ApS 19.01.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Bachs Vej 8 · DK-7700 Thisted 29.11.2020
Strandvejen 136A · DK-2900 Hellerup 04.02.2010 28.11.2020
Strandvejen 136A · DK-2900 Hellerup 19.01.2009 03.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 19.01.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-01 01.12.2020
2009-01-19 19.01.2009 30.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.01.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 19.01.2009

Direktører

Navn Fra Til
Michael Max Nielsen 19.01.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Max Nielsen 19.01.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MICHAEL MAX HOLDING ApS

Hans Bachs Vej 8
7700 Thisted

CVR

31944295

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2009

P-nummer

1015022848

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michaelmax8@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i selskaber, herunder at eje og besidde ejerandele i selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-