AAPJM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2008
 • CVR 31940621

Virksomheden AAPJM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 21. december 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 458.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

458’ DKK

+303%

Egenkapital

4.832’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

458’ DKK

+307%

Årets resultat

2023458.300 DKK
2022113.745 DKK
2021360.606 DKK
20201.138.095 DKK
2019484.286 DKK
2018403.119 DKK
2017443.163 DKK
201635.153 DKK
2015426.061 DKK
201476.063 DKK
2013-144.625 DKK
2012155.842 DKK

Likviditetsgrad

7.782 %

+34%
God

Afkastningsgrad

9 %

+269%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.925’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

93’ DKK

+65%

Tilgodehavende

311’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  452’
  -
  -
  6’
  6’
  458’
  -
  458’
  0
  458’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.614’
  -
  -
  4.614’
  4.614’
  -
  -
  219’
  -
  0
  311’
  4.925’
  125’
  1.605’
  59’
  -
  4.832’
  -
  4.832’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  4.925’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AAPJM HOLDING ApS 21.12.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvej 62 · DK-4220 Korsør 21.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 21.12.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-12-21 21.12.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.12.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Aase Mathiasen. Aase Mathiasen tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse. 21.12.2008

Direktører

Navn Fra Til
Aase Harboe Mathiasen 21.12.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aase Harboe Mathiasen 21.12.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AAPJM HOLDING ApS

Strandvej 62
4220 Korsør

CVR

31940621

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2008

P-nummer

1015010181

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Aase Mathiasen. Aase Mathiasen tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-