SUSÅ KLOAK- OG ENTREPRENØRSERVICE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2008
 • CVR 31938759

Virksomheden SUSÅ KLOAK- OG ENTREPRENØRSERVICE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Glumsø. De blev etableret i 30. december 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 76.893 DKK, mens den i 2021 var på 13.721 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 58.008 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

+184%

Egenkapital

435’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

76’ DKK

+500%

Årets resultat

202258.008 DKK
202120.456 DKK
202033.478 DKK
2019-53.952 DKK
201868.830 DKK
2017-64.910 DKK
20163.393 DKK
20150 DKK
201476.799 DKK
20130 DKK
201214.228 DKK

Likviditetsgrad

103 %

-7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

+393%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

796’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

77’ DKK

+460%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

372’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  77’
  -
  -
  -
  77’
  -
  -19’
  19’
  0
  76’
  -
  76’
  -18’
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  424’
  -
  -
  424’
  424’
  -
  -
  325’
  -
  48’
  372’
  796’
  125’
  58’
  -
  -
  435’
  -
  435’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  361’
  796’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUSÅ KLOAK- OG ENTREPRENØRSERVICE HOLDING ApS 30.12.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Åvej 14 · DK-4171 Glumsø 30.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 30.12.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-02 02.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.12.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 02.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Erik Emil Nielsen 30.12.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Emil Nielsen 02.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUSÅ KLOAK- OG ENTREPRENØRSERVICE HOLDING ApS

Åvej 14
4171 Glumsø

CVR

31938759

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2008

P-nummer

1015001808

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

skloak@live.dk

Telefon

22850740

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt at varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-