JIMMY JESPERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2009
 • CVR 31938570

Virksomheden JIMMY JESPERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 15. januar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.891 DKK, mens den i 2022 var på -12.852 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 569.936 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

570’ DKK

+684%

Egenkapital

5.135’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

724’ DKK

+517%

Årets resultat

2023569.936 DKK
2022-97.664 DKK
2021791.369 DKK
2020744.853 DKK
2019508.126 DKK
2018-66.856 DKK
2017341.833 DKK
2016443.228 DKK
2015217.341 DKK
2014330.374 DKK
2013127.545 DKK
2012241.230 DKK

Likviditetsgrad

4.080 %

+43%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.258’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.008’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  698’
  -6’
  46’
  737’
  724’
  -
  724’
  -154’
  570’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  -
  250’
  250’
  -
  -
  42’
  46’
  239’
  5.008’
  5.258’
  125’
  4.960’
  50’
  -
  5.135’
  -
  5.135’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  5.258’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JIMMY JESPERSEN HOLDING ApS 15.01.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Skovhøjen 10 · DK-2605 Brøndby 15.01.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.01.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-01-15 15.01.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.01.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.01.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jimmy Bruun Jespersen 15.01.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmy Bruun Jespersen 15.01.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JIMMY JESPERSEN HOLDING ApS

Skovhøjen 10
2605 Brøndby

CVR

31938570

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2009

P-nummer

1015001182

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden dertil knyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja