FHJ ENERGIRÅDGIVNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2009
 • CVR 31937523

Virksomheden FHJ ENERGIRÅDGIVNING ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Valby. De blev etableret i 13. januar 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 156.041 DKK, mens den i 2022 var på 108.754 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 609.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

609’ DKK

+153%

Egenkapital

4.115’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

635’ DKK

+217%

Årets resultat

2023609.476 DKK
2022241.278 DKK
2021827.212 DKK
2020580.545 DKK
2019467.799 DKK
2018156.377 DKK
2017362.802 DKK
201678.667 DKK
2015-126.593 DKK
2014-100.781 DKK
2013-144.373 DKK
201228.560 DKK

Likviditetsgrad

271 %

+15%
God

Afkastningsgrad

1 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.202’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

156’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.940’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  156’
  -
  -43’
  -
  41’
  77’
  -1’
  -
  76’
  635’
  -
  635’
  -26’
  609’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  26’
  -
  1.649’
  613’
  -
  -
  613’
  2.262’
  -
  -
  414’
  -
  89’
  2.940’
  5.202’
  125’
  3.990’
  -
  -
  4.115’
  -
  4.115’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.087’
  5.202’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FHJ ENERGIRÅDGIVNING ApS 13.01.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Cæciliavej 19 · DK-2500 Valby 13.01.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 13.01.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-09-10 10.09.2015
2012-09-13 13.09.2012 09.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.01.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.09.2012

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Henrik Jørgensen 13.01.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Henrik Jørgensen 13.01.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FHJ ENERGIRÅDGIVNING ApS

Cæciliavej 19
2500 Valby

CVR

31937523

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2009

P-nummer

1014997578

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fhj@fhj-energi.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at drive ingeniørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-