BØNDING HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. nov. 2008
 • CVR 31850215

Virksomheden BØNDING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 13. november 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 412.732 DKK, mens den i 2021 var på 779.888 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 275.558 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

276’ DKK

-67%

Egenkapital

3.023’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

227’ DKK

-72%

Årets resultat

2022275.558 DKK
2021826.157 DKK
2020508.216 DKK
2019740.254 DKK
2018424.600 DKK
2017885.190 DKK
2016-224.944 DKK
201559.798 DKK
2014-19.926 DKK
2013114.868 DKK
2012607.922 DKK

Likviditetsgrad

10.791 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.040’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

413’ DKK

-47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.901’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  413’
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  4’
  54’
  227’
  -
  227’
  -48’
  276’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.139’
  -
  -
  1.139’
  1.139’
  -
  -
  339’
  -
  227’
  1.901’
  3.040’
  125’
  2.430’
  114’
  -
  3.023’
  -
  3.023’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  3’
  18’
  3.040’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BØNDING HOLDING ApS 13.11.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Rævebakkevej 37 · DK-2610 Rødovre 13.11.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.11.2008
999999 Uoplyst 13.11.2008 13.11.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-11-13 13.11.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.11.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.11.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Tchu Bønding 13.11.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Tchu Bønding 13.11.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BØNDING HOLDING ApS

Rævebakkevej 37
2610 Rødovre

CVR

31850215

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. november 2008

P-nummer

1014879915

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber, drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej