Andersen Consult & invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2008
 • CVR 31849233

Virksomheden Andersen Consult & invest ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 12. november 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -36.856 DKK, mens den i 2021 var på 33.185 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.856 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-37’ DKK

-242%

Egenkapital

-30’ DKK

-518%

Omsætning

-

Resultat før skat

-37’ DKK

Årets resultat

2022-36.856 DKK
202125.884 DKK
202030.328 DKK
201911.773 DKK
2018165.595 DKK
2017-40.022 DKK
2016-58.837 DKK
2015-27.199 DKK
2014-13.679 DKK
2013-22.723 DKK
2012-15.659 DKK

Likviditetsgrad

85 %

+196%
Svag

Afkastningsgrad

-22 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-609%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

170’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

-211%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

170’ DKK

+196%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -
  -37’
  -
  -37’
  -
  -37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  170’
  170’
  125’
  -155’
  -
  -
  -30’
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  185’
  200’
  170’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Andersen Consult & invest ApS 04.10.2017
PØLSEVOGNEN NYTORV ApS 21.07.2009 03.10.2017
PARTYEKSPERTEN ApS 12.11.2008 20.07.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbanegade 4B · DK-4200 Slagelse 01.08.2020
Jernbanegade 4B · DK-4200 Slagelse 17.08.2017 31.07.2020
Valbygårdsvej 23D · DK-4200 Slagelse 10.02.2009 16.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 04.10.2017
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 01.12.2008 03.10.2017
999999 Uoplyst 12.11.2008 30.11.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-04 04.10.2017
2012-07-30 30.07.2012 03.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.11.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Hans Helge Andersen 31.07.2017
Heidi Bilenberg Ravnsbæk Christensen 12.11.2008 31.07.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Hans Helge Andersen 31.07.2017
Heidi Bilenberg Ravnsbæk Christensen 12.08.2008 31.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Helge Andersen 12.11.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Andersen Consult & invest ApS

Jernbanegade 4
4200 Slagelse

CVR

31849233

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2008

P-nummer

1014876355

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hha@hansrevisor.dk

Telefon

40163206

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er økonomisk rådgivning og investeringer

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-