PS08 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. nov. 2008
 • CVR 31786967

Virksomheden PS08 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense V. De blev etableret i 10. november 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -39.271 DKK, mens den i 2022 var på 58.093 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -118.678 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-119’ DKK

-222%

Egenkapital

437’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

-129’ DKK

-220%

Årets resultat

2023-118.678 DKK
202296.922 DKK
2021131.480 DKK
2020108.262 DKK
201938.650 DKK
2018112.524 DKK
201751.178 DKK
201686.040 DKK
2015-12.594 DKK
2014218.859 DKK
201394.871 DKK
2012125.427 DKK

Likviditetsgrad

115 %

-59%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-181%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

47 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

927’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-168%

Gældsforpligtelser

490’ DKK

-1%

Tilgodehavende

55’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -39’
  -
  -
  -80’
  -80’
  -129’
  -
  -129’
  -11’
  -119’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  872’
  -
  -
  -
  -
  872’
  -
  -
  32’
  -
  0
  55’
  927’
  40’
  397’
  -
  -
  437’
  -
  437’
  -
  -
  442’
  -
  -
  -
  442’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  927’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PS08 HOLDING ApS 10.11.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Holstedvej 64 · DK-5200 Odense V 05.03.2010
Stadionvej 63 · DK-5200 Odense V 10.11.2008 04.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 10.11.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-11 11.03.2020
2014-02-19 19.02.2014 10.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.03.2020
50.000 DKK 20.02.2014 10.03.2020
80.000 DKK 15.02.2012 19.02.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 19.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Michael Petersen 10.11.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Petersen 10.11.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PS08 HOLDING ApS

Holstedvej 64
5200 Odense V

CVR

31786967

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. november 2008

P-nummer

1014865841

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og foretage investering i andre selskaber samt eje warrants, optioner m.m i andre selskaber samt udføre administration, valutahandel, handel, investering, køb og salg af fast ejendom samt udlejning af ejendomme. Hertil kommer anden beslægtet virksomhed i forbindelse med det foranstående.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-