MARK URBAN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. okt. 2008
 • CVR 31784433

Virksomheden MARK URBAN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 31. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.750 DKK, mens den i 2021 var på 8.126 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.440.374 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mark Urban.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.440’ DKK

+131%

Egenkapital

20.332’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.440’ DKK

+131%

Årets resultat

20222.440.374 DKK
20211.054.659 DKK
20201.313.651 DKK
2019-4.076.993 DKK
2018-362.566 DKK
2017-174.206 DKK
20161.931.854 DKK
20152.714.055 DKK
2014-17.951.816 DKK
2013148.155 DKK
201235.320 DKK

Likviditetsgrad

23.029 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20.374’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.730’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8’
  -
  -43’
  -
  -35’
  185’
  -2’
  2.292’
  2.476’
  2.440’
  -
  2.440’
  -
  2.440’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  10.644’
  -
  -
  10.644’
  10.644’
  -
  -
  7.905’
  1.805’
  21’
  9.730’
  20.374’
  125’
  12.238’
  118’
  -
  20.332’
  -
  20.332’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  42’
  20.374’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARK URBAN HOLDING ApS 31.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Carlo Wognsens Vej 10 · DK-9000 Aalborg 28.03.2021
Lyngvej 1 · DK-9000 Aalborg 13.10.2017 27.03.2021
Virkelyst 3 · DK-9400 Nørresundby 14.02.2013 12.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 31.10.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-10-31 31.10.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.10.2008

Direktører

Navn Fra Til
Mark Urban 31.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mark Urban 31.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARK URBAN HOLDING ApS

Carlo Wognsens Vej 10
9000 Aalborg

CVR

31784433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. oktober 2008

P-nummer

1014858381

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller