PORTLIFT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. okt. 2008
 • CVR 31779855

Virksomheden PORTLIFT ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n." og har adresse i Thisted. De blev etableret i 30. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 285.196 DKK, mens den i 2022 var på 367.659 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 302.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

302’ DKK

+22%

Egenkapital

1.327’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

388’ DKK

+22%

Årets resultat

2023302.426 DKK
2022248.447 DKK
202147.770 DKK
2020211.632 DKK
2019195.938 DKK
2018286.511 DKK
2017293.247 DKK
2016220.107 DKK
2015176.816 DKK
201474.197 DKK
201355.179 DKK
201290.317 DKK

Likviditetsgrad

1.363 %

-42%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.503’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

285’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

176’ DKK

+73%

Tilgodehavende

1.503’ DKK

+27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  285’
  -
  -
  -
  -
  103’
  -
  -
  103’
  388’
  -
  388’
  -85’
  302’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  359’
  83’
  -
  -
  833’
  1.503’
  1.503’
  125’
  1.143’
  59’
  -
  1.327’
  -
  1.327’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  10’
  67’
  110’
  1.503’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PORTLIFT ApS 30.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Løvevej 14 · DK-7700 Thisted 30.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 01.11.2008
999999 Uoplyst 30.10.2008 31.10.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-10-30 30.10.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 30.10.2008

Direktører

Navn Fra Til
Christian Bach 30.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Bach 30.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PORTLIFT ApS

Løvevej 14
7700 Thisted

CVR

31779855

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. oktober 2008

P-nummer

1014845697

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

282900
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97923150

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af handelsvarer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-