LASSE A HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2008
 • CVR 31777844

Virksomheden LASSE A HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 28. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.004 DKK, mens den i 2021 var på -9.816 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 778.129 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

778’ DKK

> +999%

Egenkapital

8.835’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

810’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022778.129 DKK
2021-29.172 DKK
20201.782.927 DKK
2019535.530 DKK
2018387.093 DKK
201713.963 DKK
2016320.624 DKK
20150 DKK
2014247.039 DKK
201351.199 DKK
2012-1.145.862 DKK

Likviditetsgrad

1.874 %

-100%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.960’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.348’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -5’
  790’
  820’
  810’
  -
  810’
  -32’
  778’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.612’
  -
  -
  6.612’
  6.612’
  -
  -
  1.296’
  -
  798’
  2.348’
  8.960’
  125’
  1.773’
  500’
  -
  8.835’
  -
  8.835’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  0
  125’
  8.960’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LASSE A HOLDING ApS 31.10.2008
LA-PRODUCTION ApS 28.10.2008 30.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Fiskerengen 10 · DK-3250 Gilleleje 28.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 28.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-23 23.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 23.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Lars Andersen 28.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Andersen 28.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LASSE A HOLDING ApS

Fiskerengen 10
3250 Gilleleje

CVR

31777844

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2008

P-nummer

1014840326

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andre selskaber og anden dermed belægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter