CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 2008
 • CVR 31777216

Virksomheden CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 15. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.750 DKK, mens den i 2022 var på -8.751 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 249.279 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

249’ DKK

-52%

Egenkapital

2.640’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

290’ DKK

-42%

Årets resultat

2023249.279 DKK
2022514.093 DKK
2021240.876 DKK
2020368.204 DKK
20196.934 DKK
2018663.036 DKK
2017405.108 DKK
2016-105.697 DKK
2015347.307 DKK
2014-11.883 DKK
2013413.263 DKK
201270.286 DKK

Likviditetsgrad

5.303 %

+241%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.652’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

636’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  11’
  -16’
  302’
  297’
  290’
  -
  290’
  -41’
  249’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.016’
  -
  -
  2.016’
  2.016’
  -
  -
  -
  -
  126’
  636’
  2.652’
  250’
  565’
  122’
  -
  2.640’
  -
  2.640’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  12’
  2.652’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS 15.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Byvolden 32 · DK-4000 Roskilde 15.10.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 15.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-10-15 15.10.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 15.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 15.10.2008

Direktører

Navn Fra Til
Dan Cornelius Knudsen 15.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nanna Vöge 15.10.2008
Dan Cornelius Knudsen 15.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS

Byvolden 32
4000 Roskilde

CVR

31777216

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 2008

P-nummer

1014838402

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej