F B HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2008
 • CVR 31776902

Virksomheden F B HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fur. De blev etableret i 8. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.556 DKK, mens den i 2022 var på -7.445 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 121.828 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

122’ DKK

-79%

Egenkapital

3.522’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

118’ DKK

-80%

Årets resultat

2023121.828 DKK
2022585.495 DKK
2021565.170 DKK
2020399.627 DKK
2019122.419 DKK
2018267.142 DKK
2017155.894 DKK
2016118.942 DKK
2015-2.812 DKK
2014-6.058 DKK
20135.570 DKK
2012-5.202 DKK

Likviditetsgrad

106 %

+419%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.604’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

87’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -24’
  151’
  127’
  118’
  -
  118’
  -4’
  122’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.516’
  -
  -
  3.516’
  3.516’
  -
  -
  51’
  -
  -
  87’
  3.604’
  125’
  2.484’
  122’
  -
  3.522’
  -
  3.522’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  82’
  3.604’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F B HOLDING ApS 08.10.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Stisagervej 27A · DK-7884 Fur 09.04.2022
Stisagervej 27A · DK-7884 Fur 19.11.2018 08.04.2022
Stisagervej 27 · DK-7884 Fur 08.10.2008 18.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 08.10.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-20 20.03.2015
2008-10-08 08.10.2008 19.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.10.2008

Direktører

Navn Fra Til
Frank Baadsgaard 08.10.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Baadsgaard 28.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F B HOLDING ApS

Stisagervej 27
7884 Fur

CVR

31776902

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2008

P-nummer

1014835616

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fb@fbfragt.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirete gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive godstransportvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-