Mille Kalsmose Studio ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2008
 • CVR 31772591

Virksomheden Mille Kalsmose Studio ApS befinder sig i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 1. oktober 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 407.432 DKK, mens den i 2021 var på 404.585 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 393.640 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

394’ DKK

+4%

Egenkapital

-946’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

394’ DKK

+4%

Årets resultat

2022393.640 DKK
2021379.008 DKK
2020196.208 DKK
2019-202.515 DKK
2018-58.443 DKK
2017-154.208 DKK
2016-593.410 DKK
2015-202.243 DKK
2014-258.713 DKK
2013-235.797 DKK
2012105.852 DKK

Likviditetsgrad

316 %

-24%
God

Afkastningsgrad

100 %

+26%
God

Soliditetsgrad

-231 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

409’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

407’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

1.355’ DKK

-27%

Tilgodehavende

397’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  407’
  -
  -
  -
  407’
  2’
  -16’
  -
  -14’
  394’
  -
  394’
  -
  394’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  -
  -
  -
  159’
  238’
  397’
  409’
  125’
  -1.071’
  -
  -
  -946’
  -
  -946’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.230’
  -
  -
  -
  -
  110’
  16’
  126’
  409’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mille Kalsmose Studio ApS 15.08.2018
KALSMOSE ApS 01.10.2008 14.08.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Ibstrupvænget 12 · DK-2820 Gentofte 02.03.2021
Marmorvej 13A · DK-2100 København Ø 19.03.2019 01.03.2021
Havnegade 53B · DK-1058 København K 08.05.2018 18.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 01.10.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-08-15 15.08.2018
2012-03-12 12.03.2012 14.08.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 12.03.2012

Direktører

Navn Fra Til
Mille Kalsmose-Hjelmborg 01.10.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mille Kalsmose-Hjelmborg 01.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mille Kalsmose-Hjelmborg 01.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mille Kalsmose Studio ApS

Ibstrupvænget 12
2820 Gentofte

CVR

31772591

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2008

P-nummer

1014783411

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Art Institute of Consciousness ApS
 • Copenhagen Art Advisory ApS
 • Design Copenhagen ApS

Branchekode

741030
Indretningsarkitekter og rumdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mille@kalsmose.com

Telefon

61304672

Formål

Selskabets formål er kunstnerisk indretningsvirksomhed, kunstnerisk udsmykningsvirksomhed, og kunstnerisk konsulentvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja