ontops ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2008
 • CVR 31765188

Virksomheden ontops ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 26. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.550.922 DKK, mens den i 2022 var på 1.360.317 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 641.741 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Berit Sejling Tops.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

642’ DKK

-7%

Egenkapital

1.639’ DKK

+48%

Omsætning

-

Resultat før skat

828’ DKK

+4%

Årets resultat

2023641.741 DKK
2022688.168 DKK
202189.146 DKK
2020281.942 DKK
201968.546 DKK
2018-27.438 DKK
2017-242.424 DKK
2016-173.137 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-283.624 DKK

Likviditetsgrad

589 %

+64%
God

Afkastningsgrad

42 %

-18%
God

Soliditetsgrad

83 %

+18%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.982’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

1.551’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.982’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.551’
  -720’
  -
  -
  831’
  -
  -
  -
  -
  828’
  -
  828’
  -186’
  642’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  124’
  -
  -
  1.806’
  1.982’
  1.982’
  125’
  1.399’
  115’
  -
  1.639’
  -
  1.639’
  7’
  7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  337’
  1.982’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ontops ApS 20.11.2020
Pure Luxury ApS 28.08.2017 19.11.2020
ON-TOPS ApS 26.09.2008 27.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hyttevej 22 · DK-2690 Karlslunde 17.06.2020
Hyttevej 22 · DK-2690 Karlslunde 14.01.2014 16.06.2020
Karlslunde Strandvej 76 · DK-2690 Karlslunde 01.10.2012 13.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 26.09.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-20 20.11.2020
2017-08-28 28.08.2017 19.11.2020
2016-10-12 12.10.2016 27.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Berit Sejling Tops 26.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Berit Sejling Tops 26.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ontops ApS

Hyttevej 22
2690 Karlslunde

CVR

31765188

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2008

P-nummer

1014760713

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Handsontops ApS
 • Pure Luxury ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bt@berittops.dk

Telefon

21742322

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive at drive virksomhedsrådgiving og handelsvirksomhed samt hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-