LejEnPølsemand.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. sep. 2008
 • CVR 31753341

Virksomheden LejEnPølsemand.dk ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Almind. De blev etableret i 8. september 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.004.941 DKK, mens den i 2021 var på 1.916.755 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.174.337 DKK.

Medarbejderstaben består af 15 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tommy Michael Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.174’ DKK

+268%

Egenkapital

1.488’ DKK

+143%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.548’ DKK

+240%

Årets resultat

20221.174.337 DKK
2021318.941 DKK
2020347.334 DKK
2019413.524 DKK
2018641.897 DKK
2017460.328 DKK
2016-9.853 DKK
2015-24.180 DKK
2014-26.202 DKK
2013-193.755 DKK
201239.815 DKK

Likviditetsgrad

137 %

+23%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

43 %

+57%
God

Soliditetsgrad

40 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.692’ DKK

+110%

Bruttofortjeneste

4.005’ DKK

+109%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.022’ DKK

+137%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.005’
  -2.051’
  -357’
  -
  1.597’
  -
  -
  -
  -
  1.548’
  -
  1.548’
  -374’
  1.174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  517’
  -
  517’
  -
  -
  -
  153’
  670’
  100’
  289’
  -
  401’
  2.186’
  3.022’
  3.692’
  125’
  863’
  500’
  -
  1.488’
  -
  1.488’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  705’
  -
  -
  -
  103’
  970’
  2.204’
  3.692’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LejEnPølsemand.dk ApS 08.06.2022
HAVNECAFEEN FREDERICIA ApS 08.09.2008 07.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergaardsvej 15 · DK-6051 Almind 04.02.2009
Oldenborggade 30 · DK-7000 Fredericia 08.09.2008 03.02.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 01.10.2008
999999 Uoplyst 08.09.2008 30.09.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-08 08.06.2022
2014-07-04 04.07.2014 07.06.2022
2009-02-04 04.02.2009 03.07.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.09.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. 04.02.2009

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Michael Jensen 08.09.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Michael Jensen 08.09.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LejEnPølsemand.dk ApS

Vestergaardsvej 15
6051 Almind

CVR

31753341

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. september 2008

P-nummer

1014708339

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • HavneCafeen Fredericia ApS

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er cafeteria, pølsevogn og handel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

15

Reklamebeskyttelse

Ja