HALLSTRÖM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2008
 • CVR 31629586

Virksomheden HALLSTRÖM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 27. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.882 DKK, mens den i 2021 var på -3.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.388 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

-172%

Egenkapital

59’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

-172%

Årets resultat

2022-31.388 DKK
202143.741 DKK
2020-52.766 DKK
2019996 DKK
2018-30.710 DKK
20179.385 DKK
201612.105 DKK
2015-13.160 DKK
201476 DKK
201337.562 DKK
2012-14.564 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -27’
  -27’
  -31’
  -
  -31’
  -
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  70’
  70’
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  70’
  125’
  -66’
  -
  -
  59’
  -
  59’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  1’
  -
  12’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HALLSTRÖM HOLDING ApS 27.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ritavej 10 · DK-3060 Espergærde 27.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.08.2008
999999 Uoplyst 27.06.2008 19.08.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-29 29.05.2019
2008-06-27 27.06.2008 28.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 27.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Bengt Gunnar Anders Hallström 27.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bengt Gunnar Anders Hallström 27.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HALLSTRÖM HOLDING ApS

Ritavej 10
3060 Espergærde

CVR

31629586

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2008

P-nummer

1014656061

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-