ALLAN KRISTENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2008
 • CVR 31629519

Virksomheden ALLAN KRISTENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 19. august 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 407.608 DKK, mens den i 2022 var på 373.807 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 552.546 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

553’ DKK

+249%

Egenkapital

6.995’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

601’ DKK

+262%

Årets resultat

2023552.546 DKK
2022-370.542 DKK
20211.024.350 DKK
2020291.026 DKK
2019826.204 DKK
2018730.220 DKK
2017708.532 DKK
2016419.200 DKK
2015511.843 DKK
2014767.972 DKK
2013614.742 DKK
2012803.614 DKK

Likviditetsgrad

14.015 %

+498%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.040’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

408’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.323’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  408’
  -
  -
  -
  -
  339’
  -146’
  -
  193’
  601’
  -
  601’
  -48’
  553’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  718’
  -
  -
  718’
  718’
  -
  -
  75’
  -
  222’
  6.323’
  7.040’
  125’
  6.811’
  59’
  -
  6.995’
  -
  6.995’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  7.040’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALLAN KRISTENSEN HOLDING ApS 19.08.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Skuderløsevej 33 · DK-4690 Haslev 16.10.2018
Skuderløsevej 33 · DK-4690 Haslev 19.08.2008 15.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 19.08.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-08-19 19.08.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.08.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Allan Kristensen, Skuderløsevej 33, 4690 Haslev 19.08.2008

Direktører

Navn Fra Til
Allan Kristensen 19.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Kristensen 19.08.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALLAN KRISTENSEN HOLDING ApS

Skuderløsevej 33
4690 Haslev

CVR

31629519

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2008

P-nummer

1014655820

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier og anparter, foretage investeringer og lignende virksomhed, køb og udlejning af fast ejendom og lignende forretninger efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Allan Kristensen, Skuderløsevej 33, 4690 Haslev

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-