TFI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. aug. 2008
 • CVR 31622433

Virksomheden TFI ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Trige. De blev etableret i 11. august 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.043 DKK, mens den i 2022 var på 19.702 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.059 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-156%

Egenkapital

26’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-148%

Årets resultat

2023-9.059 DKK
202216.073 DKK
202119.125 DKK
20208.716 DKK
201919.910 DKK
2018-7.773 DKK
20173.921 DKK
201639.190 DKK
2015-22.192 DKK
201461.284 DKK
2013-23.843 DKK
2012-33.619 DKK

Likviditetsgrad

141 %

-11%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-9 %

-141%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

32 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

81’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-131%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

78’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -7’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -8’
  -
  -8’
  -1’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  15’
  4’
  -
  -
  31’
  78’
  81’
  125’
  -99’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  55’
  81’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TFI ApS 11.08.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Haraldsmarkvej 6 · DK-8380 Trige 11.08.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 25.11.2008
999999 Uoplyst 11.08.2008 24.11.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-08-11 11.08.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.08.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. Er der flere direktører, tegner hver direktør for sig. 11.08.2008

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Sehested Frederiksen 11.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Sehested Frederiksen 11.08.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TFI ApS

Haraldsmarkvej 6
8380 Trige

CVR

31622433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. august 2008

P-nummer

1014637385

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tpf@teea.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive installationsforretning, handel m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør. Er der flere direktører, tegner hver direktør for sig.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-