ENUR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. aug. 2008
 • CVR 31620805

Virksomheden ENUR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fanø. De blev etableret i 7. august 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.225 DKK, mens den i 2022 var på -4.700 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -71.430 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-71’ DKK

-575%

Egenkapital

492’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-73’ DKK

-557%

Årets resultat

2023-71.430 DKK
202215.038 DKK
2021150.032 DKK
2020178.759 DKK
20194.545 DKK
201843.735 DKK
201742.984 DKK
2016158.046 DKK
2015163.721 DKK
2014-28.810 DKK
2013-23.792 DKK
2012-21.785 DKK

Likviditetsgrad

210 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-138%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

572’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-96%

Gældsforpligtelser

79’ DKK

-19%

Tilgodehavende

166’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  3’
  -2’
  -65’
  -64’
  -73’
  -
  -73’
  -2’
  -71’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  406’
  -
  -
  406’
  406’
  -
  -
  117’
  -
  -
  166’
  572’
  125’
  36’
  -
  -
  492’
  -
  492’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  -
  7’
  0
  79’
  572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENUR HOLDING ApS 07.08.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Postvejen 19 · DK-6720 Fanø 17.03.2010
Sorgenfri Allé 32 · DK-5250 Odense SV 07.08.2008 16.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 07.08.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-02-28 28.02.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.08.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 28.02.2013

Direktører

Navn Fra Til
Rune Jensen 07.08.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Jensen 07.08.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENUR HOLDING ApS

Postvejen 19
6720 Fanø

CVR

31620805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. august 2008

P-nummer

1014633215

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i et eller flere driftsselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-