MORTEN ODDE KRISTENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jul. 2008
 • CVR 31614740

Virksomheden MORTEN ODDE KRISTENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hanstholm. De blev etableret i 24. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.787 DKK, mens den i 2021 var på -3.410 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.244 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-47’ DKK

-163%

Egenkapital

1.358’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-48’ DKK

-164%

Årets resultat

2022-47.244 DKK
202175.024 DKK
2020-261.901 DKK
2019192.883 DKK
2018114.914 DKK
2017-3.652 DKK
2016-3.284 DKK
2015-9.540 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-2.854 DKK

Likviditetsgrad

119 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.507’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

177’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -2’
  15’
  17’
  -48’
  -
  -48’
  -1’
  -47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  1.330’
  1.330’
  -
  -
  159’
  -
  2’
  177’
  1.507’
  125’
  71’
  -
  -
  1.358’
  -
  1.358’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  48’
  149’
  1.507’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MORTEN ODDE KRISTENSEN HOLDING ApS 24.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Hjulmagervej 15 · DK-7730 Hanstholm 29.05.2019
Beerstedvej 20 · DK-7700 Thisted 29.11.2018 28.05.2019
Beerstedvej 20 · DK-7700 Thisted 24.07.2008 28.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 24.07.2008 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-07-24 24.07.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene 24.07.2008

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kristensen 24.07.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kristensen 24.07.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MORTEN ODDE KRISTENSEN HOLDING ApS

Hjulmagervej 15
7730 Hanstholm

CVR

31614740

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juli 2008

P-nummer

1014614903

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

beersted@mail.dk

Telefon

40421315

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter i selskaber indenfor ejendomsinvestering og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-