TSN AF 14/5 2008 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2008
 • CVR 31609798

Virksomheden TSN AF 14/5 2008 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 20. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.741 DKK, mens den i 2022 var på -10.576 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.195 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

+124%

Egenkapital

680’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

33’ DKK

+124%

Årets resultat

202333.195 DKK
2022-136.038 DKK
202150.277 DKK
202024.276 DKK
201983.222 DKK
2018-50.756 DKK
201727.476 DKK
201645.758 DKK
201520.315 DKK
201467.083 DKK
201317.818 DKK
201224.476 DKK

Likviditetsgrad

585 %

-27%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-133%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

687’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-124%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  57’
  0
  -
  57’
  33’
  -
  33’
  -
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  649’
  649’
  -
  -
  -
  -
  30’
  37’
  687’
  125’
  494’
  61’
  -
  680’
  -
  680’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  687’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TSN AF 14/5 2008 ApS 20.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Bøgevej 31 · DK-8382 Hinnerup 25.01.2023
Bøgevej 31 · DK-8382 Hinnerup 20.06.2008 24.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 20.06.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-20 20.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Storgaard Nielsen 20.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Storgaard Nielsen 20.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TSN AF 14/5 2008 ApS

Bøgevej 31
8382 Hinnerup

CVR

31609798

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2008

P-nummer

1014597944

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er: formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-