JAN JENSEN HOLDING, BINDSLEV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2008
 • CVR 31608678

Virksomheden JAN JENSEN HOLDING, BINDSLEV ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bindslev. De blev etableret i 2. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.643 DKK, mens den i 2021 var på 35.839 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.702 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-26’ DKK

-212%

Egenkapital

1.472’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

-212%

Årets resultat

2022-25.702 DKK
202122.870 DKK
202033.882 DKK
201910.088 DKK
2018-15.728 DKK
2017-31.843 DKK
2016-52.589 DKK
2015-93.476 DKK
2014-51.226 DKK
2013-1.527 DKK
2012-20.344 DKK

Likviditetsgrad

1.701 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-200%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.500’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-135%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

466’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -11’
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -
  -26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.034’
  -
  -
  -
  -
  1.034’
  -
  -
  -
  -
  466’
  466’
  1.500’
  125’
  1.297’
  50’
  -
  1.472’
  -
  1.472’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  27’
  1.500’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAN JENSEN HOLDING, BINDSLEV ApS 02.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Tannisbugtvej 107 · DK-9881 Bindslev 02.07.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.07.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-12 12.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jan Jensen 02.07.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Jensen 02.07.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAN JENSEN HOLDING, BINDSLEV ApS

Tannisbugtvej 107
9881 Bindslev

CVR

31608678

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2008

P-nummer

1014594945

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DANSK SVEJSE-CERTIFICERING ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-