BROCH HOLDING ULDUM ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 9. jul. 2008
 • CVR 31604222

Virksomheden BROCH HOLDING ULDUM ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Uldum. De blev etableret i 9. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på -1.250 DKK, mens den i 2012 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 50.249 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

+149%

Egenkapital

-30’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

201350.249 DKK
2012-103.577 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -480’
  -
  -
  -30’
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  30’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BROCH HOLDING ULDUM ApS 09.07.2008 23.09.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Langagervej 23 · DK-7171 Uldum 28.02.2011 23.09.2015
Industrivej 13 · DK-7171 Uldum 09.07.2008 27.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 09.07.2008 23.09.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-07-09 09.07.2008 23.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.07.2008 23.09.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 09.07.2008 23.09.2015

Direktører

Navn Fra Til
Hans Erik Broch 09.07.2008 29.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BROCH HOLDING ULDUM ApS

Langagervej 23
7171 Uldum

CVR

31604222

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juli 2008

P-nummer

1014581606

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Broch s Maskinhandel ApS, CVR-nr. 28 86 17 96, at eje anparter / aktier i andre helt eller delvis ejede datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-