JRB EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31602033

Virksomheden JRB EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 694.020 DKK, mens den i 2021 var på 700.585 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 346.839 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

347’ DKK

-6%

Egenkapital

5.454’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

446’ DKK

-6%

Årets resultat

2022346.839 DKK
2021369.795 DKK
2020349.213 DKK
2019332.214 DKK
2018304.895 DKK
2017190.482 DKK
2016189.818 DKK
2015118.110 DKK
2014240.784 DKK
2013258.301 DKK
201241.013 DKK

Likviditetsgrad

382 %

-12%
God

Afkastningsgrad

4 %

-3%
Svag

Soliditetsgrad

41 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.225’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

694’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

6.837’ DKK

-3%

Tilgodehavende

3.622’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  694’
  -
  -202’
  -
  492’
  -
  -183’
  138’
  -45’
  446’
  -
  446’
  -
  347’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  9.603’
  -
  -
  -
  -
  9.603’
  -
  -
  3.622’
  -
  -
  3.622’
  13.225’
  125’
  5.329’
  -
  -
  5.454’
  -
  5.454’
  935’
  935’
  5.889’
  -
  -
  -
  5.889’
  -
  -
  145’
  -
  18’
  315’
  948’
  13.225’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JRB EJENDOMME ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Århusgade 136 · DK-2150 Nordhavn 09.11.2023
Århusgade 136 · DK-2150 Nordhavn 21.02.2019 08.11.2023
Århusgade 136 · DK-2150 Nordhavn 12.10.2018 20.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2008
999999 Uoplyst 26.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-26 26.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
John Rasi Beckmann 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Rasi Beckmann 01.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JRB EJENDOMME ApS

Århusgade 136
2150 Nordhavn

CVR

31602033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014572135

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jrb@mindkey.com

Telefon

23909002

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed om ejendomsselskab, herunder at eje, udleje, projektudvikle og administrere fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller