TANDLÆGE PETER BUSCHMANN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2008
 • CVR 31600049

Virksomheden TANDLÆGE PETER BUSCHMANN ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 30. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -49.524 DKK, mens den i 2022 var på -174.057 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 126.551 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

127’ DKK

+245%

Egenkapital

841’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

162’ DKK

+245%

Årets resultat

2023126.551 DKK
2022-87.076 DKK
202157.769 DKK
202033.783 DKK
201942.996 DKK
201896.782 DKK
201727.525 DKK
201657.041 DKK
20154.841 DKK
2014-18.093 DKK
2013169.531 DKK
2012-42.410 DKK

Likviditetsgrad

39 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-48 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.518’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-50’ DKK

+72%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

527’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -50’
  -934’
  -217’
  -
  -1.200’
  -
  -100’
  -
  -100’
  162’
  -
  162’
  -36’
  127’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  260’
  260’
  -
  675’
  -
  1.731’
  -
  -
  -
  -
  1.991’
  -
  -
  -
  -
  316’
  527’
  2.518’
  125’
  -72’
  118’
  -
  841’
  -
  841’
  320’
  320’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  45’
  -
  1.358’
  2.518’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE PETER BUSCHMANN ApS 30.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Bagsværdvej 47A · DK-2800 Kgs.Lyngby 30.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.10.2008
999999 Uoplyst 30.06.2008 30.09.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-09-25 25.09.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 25.09.2013

Direktører

Navn Fra Til
Peter Buschmann Alsbirk 30.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Buschmann Alsbirk 30.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE PETER BUSCHMANN ApS

Gammel Bagsværdvej 47
2800 Kgs.Lyngby

CVR

31600049

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2008

P-nummer

1014569649

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-