HRJ HOLDING KIBÆK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31599180

Virksomheden HRJ HOLDING KIBÆK ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kibæk. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.523 DKK, mens den i 2021 var på -7.365 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.115 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+92%

Egenkapital

4.024’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

+88%

Årets resultat

2022-8.115 DKK
2021-104.099 DKK
2020-5.680 DKK
201932.828 DKK
201818.460 DKK
2017-24.135 DKK
201667.686 DKK
2015-11.453 DKK
20149.451 DKK
2013-50.650 DKK
201249.219 DKK

Likviditetsgrad

47 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.749’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

725’ DKK

+7%

Tilgodehavende

342’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -30’
  15’
  -15’
  -13’
  -
  -13’
  -5’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.406’
  -
  -
  4.406’
  4.406’
  -
  -
  318’
  18’
  6’
  342’
  4.749’
  125’
  3.046’
  118’
  -
  4.024’
  -
  4.024’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  725’
  725’
  4.749’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HRJ HOLDING KIBÆK ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Brogade 4 · DK-6933 Kibæk 26.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 26.06.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-09-10 10.09.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 10.09.2013

Direktører

Navn Fra Til
Hasse Rahbek Jensen 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hasse Rahbek Jensen 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HRJ HOLDING KIBÆK ApS

Brogade 4
6933 Kibæk

CVR

31599180

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014568626

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-